Perfil do usuário

Lezlie Azar

Resumo da Biografia

Các nhãn hiệu Amplifier guitar acoustic do công ty Âm Nhạc Việt Thanh phân phối: amply Fender với các model tiêu biểu như: Acoustasonic 15, Acoustasonic 40, Acoustasonic 90, Acoustasonic 150,... ampli Roland với các model tiêu biểu như: Mobile AC, Mobile BA, AC-33, AC-40, AC-60,... amply Boss với các model tiêu biểu như: ASC-Pro, ASC-Live,... amp Black Star với các model như: Sonnet 60, Sonnet 120, ID:Core BEAM amp Acus với các model như: ONE Forstring 5T, ONE Forstring 6T, ONE Forstring 8T, Stage 350 EXT,...

giá ampli guitar